آیا کم کاری تیروئید در بارداری بر شنوایی جنین تاثیری دارد؟

آیا کم کاری تیروئید در بارداری بر شنوایی جنین تاثیری دارد؟ قطعا این سوالی است که می­تواند برای هر خانم باردار که از کم کاری تیروئید رنج...

ادامه مطلب